پنج شنبه, 21 عقرب 1394

آلمان سربازان بیشتر به افغانستان اعزام می کند

اردوی فدرال آلمان اعلام کرده است که یک صد و سی سرباز دیگر به افغانستان می فرستد تا شمار سربازان آلمانی در این کشور به نه صد و هشتاد تن افزایش یابد.

وزیر دفاع آلمان نیز می گوید آلمان باید در ماموریت افغانستان ثابت کند که کشور قابل اعتمادی است.

ارزوفون دیرلاین افزود که قرار است در چندروز آینده نماینده های بیست کشور جهان در برلین برای مذاکره بر محور چگونگی تمدید مأموریت در افغانستان تشکیل جلسه دهند.

بدنبال تمدید ماموریت نیروهای امریکایی در افغانستان شماری از کشورهای اروپایی نیز از ادامه حضور نیروهای شان در افغانستان سخن گفته اند.

آلمان از جمله کشورهای است که علاوه بر ادامه حضور نیروهایش، تصمیم دارد تا یک صد و سی سرباز دیگر را نیز به افغانستان اعزام کند تا شمار نیروهای این کشور در افغانستان به نه صد و هشتاد تن افزایش یابد.

درهمین حال روزنامه برلینرسایتونگ به نقل از سخنگوی سیاست های دفاعی ای حزب سوسیال دیموکرات آلمان نوشته است که با افزایش تعداد نیروهای آلمان در افغانستان، نحوه مأموریت این نیروها تغییرنمی کند؛ بلکه اردوی فدرال آلمان باید مسئولیتی را که قابل اجراباشد، به دوش گیرد.

وزیر دفاع آلمان نیز می گوید آلمان باید در ماموریت افغانستان ثابت کند که کشور قابل اعتمادی است.

ارزوفون دیرلاین افزود که قرار است در چندروز آینده نماینده های بیست کشور جهان در برلین برای مذاکره بر محور چگونگی تمدید مأموریت در افغانستان تشکیل جلسه دهند.

وزیر امور دفاع آلمان گفت :" آلمان باید در مأموریت افغانستان ثابت کند که کشور قابل اعتمادی می باشد ، قرار است در چند روز آینده نماینده های 20 کشور جهان برای مذاکره بر محور چگونگی تمدید مأموریت در افغانستان دربرلین تشکیل جلسه دهند."

این درحالیست که نیروهای اردوی فدرال آلمان در ائتلاف بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان 5350 سرباز داشت، اما پس از خروج نیروهای جنگی ناتو و ائتلاف بین المللی ازافغانستان و پایان مأموریت 13 ساله این نیروها، فقط حدود هشت صد سرباز آلمانی برای آموزش دهی و مشوره به نیروهای افغانستان در چوکات مأموریت جدید موسوم به حمایت قاطع در افغانستان باقی ماندند.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb