یکشنبه, 27 ثور 1394

پاپوا گینه نو برای بیش از صد تن از پناهجویان کمپ مانوس اجازه داده است که در این کشور زنده گی کنند

حکومت پاپوا گینه نو برای بیش از صد تن از پناهجویان که در کمپ مانوس زنده گی میکردند اجازه داده است که در این کشور زنده گی کنند.

حکومت پاپوا گینه نو میگوید که این افراد پناهجویان واقعی میباشند ومیتوانند که درین کشور ازادانه زنده گی کنند. این کشور همچنین چهارصد پناهجویی دیگر را مستحق پناهنده گی نشناخته واز انان خواسته است که به کشورهای شان برگردند.

اینها پناهجویانی هستند که به امید دریافت پناهنده گی راهی استرالیا شده بودند اما به دلیل انکه راه های غیرقانونی را برای رسیدن به استرالیا انتخاب کرده بودند از رسیدن به استرالیا محروم شدند. این پناهجویان که در جمع انان شماری از شهروندان افغانستان نیز شامل هستند طی دوسال گذشته راهی استرالیا شده بودند. حکومت استرالیا این پناهجویان را به کمپ مانوس که در کشور پاپواگینه نو موقعیت دارد فرستاد و دوسیه های انان را نیز به حکومت گینه نو واگذار نمود. اکنون حکومت پاپوا گینه نو اعلام کرده است که دستکم یکصدو بیست ونه تن از ین پناهجویان که پس از تکمیل دوسیه های شان  پناهجوی واقعی تثبیت گردیده اند میتوانند که در کشور گینه نو زنده گی کنند. این پناهجویان پس ازین میتوانند که درین کشور ازادانه کار نموده و از تمای امتیازات این کشور استفاده کنند. حکومت پاپواگینه نو همچنین اعلام کرده است که چهار صد تن از پناهجویان دیگر که دوسیه های انان نیز تکمیل گردیده مستحق پناهنده گی درین کشور شناخته نشده اند. پیتر اونیل نخست وزیر پاپوا گینه نو گفته است که این پناهجویان به زودترین فرصت های به کشورهای اصلی شان باز گردانده خواهند شد. در اغاز ماه جاری میلادی  نه صدو هفتادو یک پناهجو در کمپ مانوس زنده گی میکردند که ازین میان یکصدو بیست ونه تن انان میتوانند در کشور گینه زنده گی کنند و چهارصد تن دیگر نیز ازین کشور اخراج خواهند شد. حکومت پاپواگینه نو در توافق با حکومت استرالیا این پناهجویان را در کمپ مانوس نگهداری میکردند. حکومت استرالیا در ختم سال 2013 میلادی با تشدید پالیسیهای سختیگرانه اش در قبال پناهجویان غیرقانونی اعلام کرد که دیگر پناهجویان غیرقانونی را به هیچ وجه نمیپذیرد. این کشور همچنین گفته بود پناهجویان که تلاش کنند به صورت غیرقانونی وارد استرالیا شوند یا به کمپ نارو ومانوس فرستاده خواهند ویاهم دوباره به کشور اصلی شان باز گردانده خواهند شد. از زمانی که حکومت استرالیا در سال 2013 پالیسی اش را در قبال پناهجویان تغییر داده است هیچ کشتی حامل پناهجویان غیرقانونی نتوانسته است که موفقانه وارد ابهای استرالیا شود.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb

پربیننده ترین اخبارهفت روزگذشته