شورای عالی صلح می گوید آغاجان معتصم مقام پیشین طالبان در امارات متحده عربی زندانی است. این شورا با نشراعلامیه ای می گوید که پس از آگاهی از این موضوع، با مقام های ارشد امارات متحده درتماس شده و خواهان رهایی هرچه زود تر این مقام طالبان شده است. شورای…
وزارت امور خارجه می گوید افغانستان هنوز هم مخالف اعمار بند برق داسو بالای دریای کابل – اندوس در منطقه خیبر پشتون خواه پاکستان است و این بند برق نباید ساخته شود . سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید که ساخت این بند برق به زیان افغانستان است و برای…
حکومت استرالیا اعلام کرده است آنعده از پناهجویانیکه درخواست های پناهنده گی شان در کمپ نارو مورد بررسی قرار گرفته احتمالا در کشور کمبودیا اسکان داده خواهند شد. سکات موریسیون وزیر مهاجرت استرالیا میگوید که هرچند این مسئله هنوز نهایی نشده اما به زودی گفتگوهای رسمی دراین مورد آغاز خواهد…
سفیرپیشین امریکا در کابل می گوید افغانستان به سوی وضعیت بهتر در حرکت است. رونالد نیومن انتخابات شانزده حمل را پیشرفت بزرگ برای افغان ها دانسته می گوید،این انتخابات پیام بزرگی برای امریکایی های است که فکر می کردند افغانستان به سوی نابودی میرود. او افزود که افغانستان با برگزاری…
فرمانده کل نظامیان بین المللی درافغانستان می گوید که همکاری آنان با نظامیان افغان هیچگاه متوقف نخواهد شد. جنرال جوزف دانفورد،سپری شدن امنیت انتخابات را نشانه ای از توانمندی نیروهای افغان می خواند. درهمین حال شماری ازآگاهان می گویند که اگرجامعه جهانی خواهان تامین امنیت در افغانستان اند باید نظامیان…
حکومت استرالیا هشدار داده است که تدابیر شدید امنیتی  در سرحدات این کشور به منظور جلوگیری از ورود پناهجویان غیر قانونی به خاک این کشور به اجرا خواهد گذاشت. حکومت استرالیا گفته است که این تدابیر به منظورپایان دادن به ورود کشتی های حامل پناهجویان غیرقانونی، جلوگیری از تلفات پناهجویان…
وزارت مهاجرت استرالیا می گوید که طی هفتاد روز گذشته هیچ پناهجوی به صورت غیر قانونی وارد آب های استرالیا نشده است. اسکات موریسون وزیر مهاجرت استرالیا می گوید که عملیات حفاظت از مرزهای استرالیا به شکل نورمال ادامه دارد وهرپناهجویی که تلاش کند به صورت غیر قانونی وارد آب…
عفوبین الملل ازنامزدان ریاست جمهوری می خواهد تا موضوعات حقوق بشری را درصدر برنامه های خود قرار دهند. این سازمان هشدار می دهد که بی توجهی نامزدان ریاست جمهوری انتخابات آینده به این موضوع، باعث عقب گردافغانستان بعدازسال دوهزاروچهارده میلادی خواهد شد. عفوبین الملل همچنان از دولت افغانستان می خواهد…
امریکا در بودجه نظامی سال دوهزاروپانزده خود، نزدیک به هشتاد میلیارد دالر را برای جنگ افغانستان اختصاص داد. پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا،اما می گوید که این بودجه درصورت امضای موافقت نامه امنیتی برای مصرف نیروهایش درافغانستان، به مصرف خواهد رسید. کارشناسان می گویند که امریکا با اختصاص این مبلغ…
اندرِس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو هشدارمی دهد که به دلیل خود داری رییس جمهورکرزی از امضای توافق نامه امنیتی با امریکا وامضای قرار داد مشابه با ناتو، این پیمان برنامه احتیاطی خروج سربازانش از افغانستان را آغاز کرده است. درعین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گوید که…

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb