مسوولان اتاق تجارت و صنایع: مسدود بودن راه های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان باعث افزایش فروش تولیدات داخلی شده است

مسوولان اتاق تجارت و صنایع: مسدود بودن راه های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان باعث افزایش فروش تولیدات داخلی شده است

با مسدود شدن راه های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان، فروش تولیدات افغانی در بازارهای کشور افزایش یافته است. مسوولان…
بازداشت هشت مجرم در ارتباط با جرام مختلف جنایی از شهر کابل

بازداشت هشت مجرم در ارتباط با جرام مختلف جنایی از شهر کابل

پولیس کابل هشت تن را در ارتباط به جرایم مختلف جنایی از شهر کابل بازداشت کرده است. قوماندان امنیه کابل…
ادعای گروه طالبان مبنی بر سقوط ولسوالی سنگین ولایت هلمند؛ نهادهای امنیتی اما این ادعای طالبان را رد می کنند

ادعای گروه طالبان مبنی بر سقوط ولسوالی سنگین ولایت هلمند؛ نهادهای امنیتی اما این ادعای طالبان را رد می کنند

گروه طالبان ادعا می کند که ولسوالی سنگین ولایت هلمند به دست این گروه سقوط کرده است. سخنگوی طالبان مدعی…
آغاز سال تعلیمی در مناطق سرد سیر کشور

آغاز سال تعلیمی در مناطق سرد سیر کشور

سال تعلیمی سیزده نودوشش در مناطق سرد سیر کشور با نواختن زنگ مکتب آغاز شد. سرور دانش معاون دوم ریاست…
افغانستان یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای کودکان و مادران است

افغانستان یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای کودکان و مادران است

صندوق وجهی اطفال ملل متحد می گوید که کودکان ومادران در افغانستان در معرض خطرات جدی قرار دارند. این اداره،…

خبرهای ساعت 6 عصر

نشرات آنلاین رادیو ندا